Stages

HOE KAN JE EEN STAGE AANVRAGEN?

Algemene informatie

Om in één van onze scholen stage te kunnen lopen, kun je enkel en alleen via deze website een aanvraag indienen. Alle aanvragen worden gecentraliseerd en elektronisch verwerkt. In overleg met de stagementoren wijst de centrale dienst de stagiair aan één van de scholen toe.

Stageaanvraag

Gebruik daarvoor het aanvraagformulier:

Je volgt de geïntegreerde lerarenopleiding (hogescholen, bachelor): klik hier.

Je volgt de specifieke lerarenopleiding (master, CVO): klik hier.

 

Stagerichtlijnen

Raadpleeg hieronder het stagevademecum.

Hou rekening met het volgende:

- omdat de SG Sint-Jozef een relatief kleine scholengemeenschap is, kunnen we studenten in principe slechts voor één stageperiode per schooljaar aanvaarden;
- we aanvaarden geen enkele stageaanvraag die rechtstreeks via de school of de vakleerkracht werd gemaakt;
- pas als het stagecontract is ondertekend, is de stagiair verzekerd van een stageplaats;
- nadat het stagecontract is ondertekend, neemt de student contact op met de stagementor in de stageschool om praktische afspraken te maken.

Comments