visie

WAT IS TISJ?

Het Technisch Instituut Sint-Jozef is een school die een brede waaier van leerlingen aanspreekt: van de knappe wiskundekoppen op IW tot de handige harry’s in de beroepsklassen. Voor elk van hen biedt onze school de juiste uitdagingen.

In de tweede graad kan je terecht in Industriële Wetenschappen, in twee praktisch-technische richtingen (Elektrotechnieken en Mechanische technieken) en in twee beroepsafdelingen (Basismechanica en Elektrische Installaties). Na het vierde jaar wordt dat aanbod nog breder met daarbovenop nog twee specialisatiejaren en twee Sense-richtingen. Keuze genoeg dus voor wie zijn gading zoekt in de industrieel-technologische wetenschappen.

EEN KATHOLIEKE SCHOOL

Wij zijn een katholieke school met een rijke traditie (al meer dan honderdvijftien jaar een begrip in Bilzen, al bijna 60 jaar nijverheidstechnisch onderwijs). Dat betekent dat we ons dagelijks engageren om onze leerlingen de evangelische waarden door te geven. Je merkt dat onder andere aan de dagelijkse aandacht voor het gebed maar ook aan de vieringen, de bezinningsmomenten, de vormingsdagen en de vastenactiviteiten.

EEN BROEDERSCHOOL

Daarnaast zijn wij een school van de Broeders van de Christelijke Scholen. Dat wil zeggen dat ons opvoedingswerk gebaseerd is op de principes van de stichter van de broederorde, Jan Baptist de La Salle. De vijf basisstellingen voor een Lasalliaanse school zijn: het geloof als fundamentele inspiratiebron, leerlinggerichtheid, kansen geven, open kijk en participatie/associatie.

EEN NIJVERHEIDSTECHNISCHE SCHOOL

Ten slotte zijn we een technische school met, zoals gezegd, een studieaanbod voor elk soort leerling. Wij zorgen m.a.w. voor aangepast onderwijs met aandacht voor de mogelijkheden van elk kind.

Op deze fundamenten is onze school gebouwd. Wij vertaalden dat in drie concrete aandachtspunten:

Opvangen
Elke nieuwe leerling wordt vanaf het eerste moment goed opgevangen. Tijdens de eerste dagen maakt hij op een vlotte manier kennis met zijn klasgenoten, de leerkrachten, de school en de schoolomgeving. Er is veel aandacht voor begeleiding en uitleg bij de nieuwe praktische afspraken.
Voor een leerling met problemen (thuissituatie, houding, studie, …) is de klassenleraar de eerste vertrouwensfiguur om hulp te vragen. Uiteraard kan hij ook terecht bij de coördinatoren of de directeur. Bovendien is er een cel leerlingenbegeleiding die samenwerkt met het CLB.
Heel belangrijk is een goed contact met de ouders. Dat gebeurt vrij intensief via de schoolagenda, de rapporten en de oudercontacten; maar als het nodig is ook via een telefoontje of een huisbezoek.

Opvoeden
Orde en tucht staan hoog in ons vaandel. Duidelijke afspraken dragen bij tot een gemoedelijke omgangssfeer. Pestgedrag wordt onmiddellijk aangepakt en loopt het al eens mis dan werken we met een leerlingvolgsysteem dat nieuwe kansen kan bieden.
Onze school doet niet alleen aan kennisoverdracht, de totale persoonlijkheid wordt ontwikkeld. Dat gebeurt via pastorale activiteiten, culturele uitstappen, studiereizen, stadsbezoeken, themadagen, middagactiviteiten en sportcompetities. Voor de creatievelingen is er de schoolkrant en het schoolorkest. Bovendien krijgen de leerlingen inspraak in allerlei schoolse materies via de leerlingenraad.
In allerlei projecten en themalessen leren onze leerlingen omgaan met eigen gevoelens, met leeftijdsgenoten en met moderne maatschappelijke problemen. Op een creatieve manier wordt er dan gewerkt aan de sociale vaardigheden, wat moet leiden tot weerbaarheid en kritisch denken.

Opleiden
Onze leerlingengroepen hebben specifieke noden en de pedagogische aanpak in een technische school is daarop afgestemd. Ook de evaluatie moet rekening houden met de mogelijkheden van de leerlingen. Dat vereist van de leerkrachten nauwgezet overleg in vakgroepen en een voortdurende nascholing.
In de opleiding staat kwaliteit voorop. Niet alleen de theoretische kennis is belangrijk, ook de praktische bekwaamheid en attitudes zoals aandacht voor veiligheid en netheid worden aangeleerd. Daardoor hebben onze afgestudeerden goede kansen in het hoger onderwijs en de bedrijfswereld.
Onze school hecht ook veel belang aan studiebegeleiding en daarbij staan leren leren, studieplanning en studievaardigheden centraal. Er is bovendien speciale aandacht voor leerlingen met leerproblemen.

Comments