Leerlingen herdenken 100 jaar wapenstilstand met 600 poppies.

Naar aanleiding van 100 jaar Wapenstilstand werd in het Technisch Instituut Sint-Jozef (TISJ) - beter bekend als de Broederschool - een project rond de Groote Oorlog uitgewerkt. Hieraan hebben zo’n 50 van de 260 leerlingen van de school meegewerkt. De turnzaal en inkomhal van de school werden omgevormd tot een tentoonstellingsruimte waar de oorlog, de gruwelen van de wereldwijde brandhaard en het leven van de burgers op een realistische manier worden uitgebeeld. “Een oud- leerling stelde ons materiaal ter beschikking zoals helmen, wapens en uniformen”, stelde de coördinator van de school Dolf Mahieu die met hulp van lerares Severine Hauben het initiatief nam voor de expo.
 
In de hal van de school hebben leerlingen een loopgraaf nagebouwd, compleet met de onafscheidelijke zandzakken. “Tijdens de les engineering hebben leerlingen met laser-technologie een speciale versie van het gedicht “In Flanders Fields” gemaakt. “En de leerlingen van de richting elektriciteit bouwden een stuk van de dodendraad na.” En wie aan de draad komt, voelt ook effectief een elektrische schok. De poppies, die Britse soldaten droegen om de gesneuvelden te eren, ontbreken niet op de expo. “We hebben er 600 gemaakt”, legde Serverine Hauben uit. “Ze zijn van droge, maar harde klei vervaardigd.
 
Verhalen
 
Het project van de herdenking van de Wapenstilstand is vakoverschrijdend. Alle 260 leerlingen van de school kregen informatie over de Eerste Wereldoorlog. “Ze kregen de opdracht om gegevens te vergaren over hun overgrootvader of grootoom die vocht in de loopgraven achter de IJzer”, vuld Dolf Mahieu aan. “Om hun dossier samen te stellen namen ze contact op met het archief van het ministerie van Defensie.”
 
Foto's kan je terugvinden in ons fotoalbum.