PRAKTISCHE INFO

LESUREN

voormiddag: 08.35u. - 12.10u.

voormiddagpauze: 10.15u. - 10.30u.

namiddag: 13.00u. - 15.30u.

Opgelet: op woensdag eindigen de lessen om 12.05u omwille van de busregelingen

BEREIKBAARHEID

Het Sint-Lambertuscollege ligt op de Sint-Lambertuslaan 15 te Bilzen, aan de drukke verbindingsweg Hasselt-Maastricht.
De nabijheid van de overweg en de zo mogelijk nog drukkere spoorlijn Genk-Luik (50 meter van de schoolgebouwen) bemoeilijken de bereikbaarheid op bepaalde tijdstippen enorm. Wie met andere woorden op tijd op school wil zijn, houdt liefst rekening met de zeer vaak neergelaten slagbomen!

Kom je met de auto, dan kan je parkeren langs de Sint-Lambertuslaan zelf (let op: enkel op de zwarte stroken) of op de ruime parking voor het college of op de parking achter het college (Hasseltsepoort).

Fietsende leerkrachten stallen hun fiets links van de hoofdingang aan de Sint-Lambertuslaan.
Leerlingen met de fiets gebruiken de fietsenstalling aan de achterkant van het complex en komen de school dus binnen langs de Hasseltsepoort.

Diegenen die met de bus naar school komen, moeten uiteraard een busabonnement hebben.
Daarvoor moet je niet op school zijn, maar wel bij de diensten van De Lijn. Alle informatie hieromtrent kan je op voorhand raadplegen op de website van De Lijn.

LAPTOP THUIS EN IN DE KLAS - DIGISPRONG

In het SLC kiezen we voor een uitdagende en eigentijdse leeromgeving want digitale media zijn niet meer weg te denken uit onze leefwereld en daarin past het individueel gebruik van een laptop vanaf het eerste jaar. Op die manier heb jij toegang tot een ruime waaier aan leermiddelen en creëren we optimale omstandigheden om naast de vakgebonden eindtermen ook de nieuwe ICT-eindtermen te kunnen realiseren. Je leert de basisvaardigheden aan in het eerste jaar in het vak Computerwijzer en kan die onmiddellijk toepassen in de andere vakken.

Ons laptopproject is een stap om de leerlingen mee te nemen in de snel veranderende digitale wereld en heeft heel wat voordelen voor jou als leerling. We kiezen ervoor om onze leerlingen een uniform toestel te laten aankopen/huren, een stevig toestel, geschikt voor intensieve verplaatsingen door actieve jongeren.

Vanaf schooljaar 2023-2024 krijgen alle leerlingen van het eerste jaar een laptop van de school ter beschikking tegen een kleine gebruiksvergoeding.  Deze laptop wordt zowel in de klas als thuis gebruikt.

Opdat elke leerling over een degelijk en betaalbaar toestel zou kunnen beschikken, organiseert de scholengemeenschap een groepsaankoop voor de hogere jaren. Daarbij wordt rekening gehouden met een goede prijs-kwaliteitverhouding en een degelijke technische service met een all-in verzekering.  Je kan vanaf het tweede jaar het toestel aankopen of huren (met optie tot aankoop). 

De school voorziet een 'digi-balie' waar de leerlingen elke dag terecht kunnen om problemen met hun toestel te melden. Indien het toestel nagekeken of hersteld moet worden, kan het ingeleverd worden om te laten nakijken of herstellen door de IT-service van de firma die de toestellen levert. Dat duurt meestal slechts enkele dagen en in de tussenperiode kan de leerling een vervangtoestel gebruiken.

De all-in verzekering dekt alvast de meest voorkomende schade. Je probeert uiteraard schade te vermijden door je toestel verantwoord te gebruiken en er goed zorg voor te dragen.  We verwachten dat je zelf verantwoordelijkheid opneemt en zorgt dat je toestel steeds in goede staat is: dit betekent elke dag met opgeladen batterij naar school komen en onmiddellijk aankloppen bij de 'digi-balie' als er zich een probleem voordoet.

Met het inzetten van laptops in de klas gaan we voor eigentijds en kwaliteitsvol onderwijs. Een laptop voor elke leerling zorgt ervoor dat iedereen nog meer op eigen tempo kan leren. Het maakt het inhalen van achterstanden gemakkelijker, helpt leerlingen voorbereiden op toetsen en examens en zorgt voor het gebruik van actueel materiaal. Tijdens de lessen kan het persoonlijk leren gestimuleerd worden en er kan onderwijs op maat worden aangeboden. De laptop in de klas dient dus als hulpmiddel in het leerproces en staat niet als doel op zich. Vandaar dat we het evenwicht tussen het digitaal werken en het schriftelijk werken in de leerwerkboeken zeker zullen blijven bewaken.

 

VEELGESTELDE VRAGEN

1)     Ik kies voor het eerste leerjaar A. Wat is het verschil tussen de abstracte en de concrete aanpak?

Of je nu kiest voor 1A met een abstracte aanpak of 1A met een concrete aanpak, je vakken van de basisvorming, je leerstof en je werkboeken zijn hetzelfde. De aanpak is echter anders. In de concrete aanpak zijn de klasgroepen kleiner, je krijgt meer tijd om de leerstof te verwerken en te groeien en je krijgt meer ondersteuning. Als je het erg goed doet in 1A met een concrete aanpak kan je in het tweede jaar ook nog overstappen naar de abstracte aanpak.  

 

2)     Wat is de basisvorming?

De basisvorming bestaat uit 27 lesuren die elke leerling in 1A of 1B moet volgen.  De lessentabel is grotendeels bepaald door de overheid. Daarnaast is er een keuzepakket van 5 lesuren. De invulling van dat keuzepakket wordt bepaald door de school. In totaal kom je aan 32 lesuren per week.

 

3)     Mag ik ook zelf iets kiezen naast de basisvorming?

In het keuzepakket van 5 lesuren kan je 2 uren uitdaging kiezen.  We dagen je graag uit in 5 uitdagingen: Creatief met cultuur, Economie en communicatie, Klassieke talen, Natuur, Sport en gezondheid, STEM of STEM2, Wij in de maatschappij.  Bij je inschrijving kies je 2 uitdagingen en je gaat met elke keuze gedurende één semester aan de slag.  Als je kiest voor STEM2 is STEM jouw uitdaging voor het hele schooljaar en je zal dan in een STEM2-klas zitten, samen met andere leerlingen die deze uitdaging hebben gekozen.  De leerlingen van de andere uitdagingen zitten in gemixte klassen.  Als je kiest voor de uitdaging Klassieke talen dan heb je niet 2 maar 4 uur uitdaging per week.

 

4)     Wat is er anders als ik de uitdaging Klassieke talen kies?

De uitdaging Klassieke talen kan je alleen kiezen in de abstracte aanpak.  Als je kiest voor de uitdaging Klassieke talen dan is dat jouw uitdaging gedurende 4 uur per week en dat het hele schooljaar.  Je hebt geen Flextraject zoals de leerlingen van de andere uitdagingen. Jij start pas in het tweede jaar met het Flextraject.  Je zal trouwens ook in een klas zitten met andere leerlingen die Klassieke talen hebben gekozen.  Als je kiest voor de uitdaging Klassieke talen dan zal je ook overhoringen en toetsen krijgen aangezien je de basis goed moet beheersen om in het tweede leerjaar A de basisoptie Latijn te kunnen kiezen.

 

5)     Wat is het Flextraject in 1A? Kan ik zelf kiezen voor Nederlands, Frans of wiskunde?

In het het Flextraject in 1A ga je tijdens 2 trajecturen per week aan de slag met de 3 vakken.  De leerkrachten gaan samen met jou kijken waar je meer ondersteuning of uitdaging nodig hebt.  Er is altijd een leerkracht van elk vak aanwezig om jou extra te ondersteunen om de basisleerstof in te oefenen. Je gaat dan in het traject remediëren.  Misschien wil je graag extra uitgedaagd worden en kan je al verder gaan dan de basisleerstof? Dan kan je in het traject gaan verdiepen. De leerkrachten gaan jou steeds als een coach intensief begeleiden.

Een aantal blokjes liggen binnen deze 2 trajecturen voor elk vak vast, op die manier ga je ook effectief remediëren of verdiepen voor zowel Frans, Nederlands als wiskunde. Daarnaast kan je de andere blokken vrij invullen al naargelang je interesse en/of noden. Op die manier groei je in het in handen nemen van je eigen leerproces. 

 

6)     Bepaalt mijn keuze voor een uitdaging ook al wat ik in het tweede jaar zal doen?

Welke uitdaging je ook kiest, je kan in het tweede jaar nog voor elke basisoptie gaan.  Uitzondering: als je in het tweede leerjaar A graag de basisoptie Latijn zou willen volgen dan moet je in het eerste leerjaar A kiezen voor de abstracte aanpak én de uitdaging Klassieke talen.

 

7)     Hoeveel leerlingen zitten er in een klas?

In het eerste leerjaar A met de abstracte aanpak zal je samen met 20 tot 24 klasgenootjes zitten.  Als je kiest voor de concrete aanpak is je klasgroep kleiner en heb je ongeveer 14 of 15 klasgenootjes.  De klasgroepen in 1B zijn nog kleiner. Daar zal je hooguit met een tiental leerlingen in de klas zitten.

 

8)     Kan ik bij een vriendje/vriendinnetje in de klas zitten?

Je kan bij je inschrijving 2 namen opgeven van vriendjes of vriendinnetjes met je graag in de klas zou willen zitten.  We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat je met minstens één van hen in de klas zal zitten.  Maar opgelet als je kiest voor de uitdaging Klassieke talen of STEM2 dan kan je alleen bij je vriendje of vriendinnetje zitten als zij ook diezelfde uitdaging kiezen.

 

9)     Wat kan ik doen tijdens de middagpauze?

We hebben een grote, groene speelplaats met heel wat zitruimte. Je zal hier zeker een plekje vinden om samen met je vrienden tot rust te komen.  Wil je graag voetballen dan kan dat op het sportterrein.  

Je kan lid worden van het SLC-popkoor. Je oefent dan 1x per week samen met onze enthousiaste muziekleerkrachten en je mag af en toe optreden.

Ga je graag creatief aan de slag?  Ook dat kan tijdens de middag. Samen met enkele leerkrachten ga je leuke, creatieve dingen maken.

Wil je graag sporten? Dan kan dat ook tijdens de middag in de sportzaal samen met een leerkracht. Je kan je inschrijven voor volleybal, basketbal, badminton, voetbal...

Wil je je graag even helemaal rustig terugtrekken? Dan kan je terecht op de Zolder. De Zolder is een stille ruimte waar je kan lezen, puzzelen, tekenen, een spelletje spelen en waar je echt even tot rust kan komen in de drukte van de schooldag.

 

10)   Hoe zit het met mijn boeken? Heb ik een laptop nodig? En wat kost dat dan?

Nadat je je hebt ingeschreven, ontvang je meer uitleg over ons laptopproject. De leerlingen van het eerste jaar krijgen een laptop van de school ter beschikking tegen een kleine gebruiksvergoeding. Vanaf het tweede jaar kan je een laptop kopen of huren (met optie aankoop). Je krijgt ook de nodige instructies voor het bestellen van je boeken bij Studieshop. Je kan je boeken online bestellen en ze worden dan netjes bij je thuis geleverd.  Je turnkledij koop je op school en betaal je via de schoolrekening. Ook je planningsagenda krijg je op je eerste schooldag.

We trachten de kosten zo laag mogelijk te houden.  Bij je inschrijving ontvang je een overzicht van de mogelijke onkosten voor het hele schooljaar. De betaling van die onkosten wordt verspreid over 2 schoolfacturen (december – juni).

 

11)   Is er dit jaar een openschooldag?  Hoe kan ik de school leren kennen?

De voorbije jaren ontvingen we de 12-jarigen en hun ouders tijdens bubbeldagen. Ook dit jaar kan je tijdens de bubbeldagen op bezoek komen.  Je maakt binnenkort een grote overstap naar een nieuwe school en daarom vinden we het belangrijk dat we persoonlijk op jouw vragen kunnen antwoorden en dat je de schoolomgeving al eens kan zien.  Je bent samen met je ouder(s) welkom voor een bubbelbezoek buiten de schooluren.  Je kan hiervoor inschrijven via de QR-code op de website of door een mailtje te sturen naar slc [dot] directie [at] sgsj [dot] be

 

12)   Wat moet ik doen om in te schrijven?

Je kan vanaf maart 2023 digitaal inschrijven via de website van onze school: www.sint-lambertuscollege.be en dan klikken op “inschrijven”.  Via de link kom je op het inschrijvingsformulier terecht.  

Nadat we je inschrijving hebben ontvangen, krijg je een digitale bevestiging.  Als je hebt aangegeven dat er zorg nodig is, worden je ouders gecontacteerd door de leerlingenbegeleiding.  Als je hebt aangegeven dat je ouders een gesprek willen met de directie, zullen mevrouw Vandewal of mevrouw Jamar contact opnemen.

Lukt het je niet om digitaal in te schrijven dan mag je dat even aan de school laten weten. We helpen je dan graag verder of maken een afspraak om naar school te komen.

 

Heb je nog een vraag? Aarzel dan niet om ons te contacteren. We helpen je graag verder.