Prehistorische site van Ramioul

De leerlingen van 1A leefden zich de voorbije week uit in de prehistorische site van Ramioul. Ze maakten vuur, bewerkten vuurstenen, gingen op jacht met speer of pijl en boog en bezochten het prehistomuseum alsook de tijdelijke tentoonstelling van de rendierjagers. Als inleefexcursie kon dit wel tellen.
Comments