VCLB

WAT IS CLB?

 

Het Centrum voor leerlingenbegeleiding heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en begeleidt de leerlingen op vier domeinen:

- het leren en studeren,
- de onderwijsloopbaan,
- de preventieve gezondheidszorg,
- het psychisch en sociaal functioneren.

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de participatieraad.

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de leerling vanaf 14 jaar of de ouders van de leerling jonger dan 14 jaar hiermee instemmen.

Ouders en leerlingen zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen aan:

- de begeleiding van leerlingen die spijbelen;
- collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

Hebben zij bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

 

Medewerkers in onze school

Mevrouw Sarah Herzet
Mevrouw Wetzels Brigitte

Contact:
Tweevoetjesweg 2, 3740 Bilzen
tel. 089 51 07 90 
Deze contactpersonen zijn ook iedere donderdag van 13.30 – 16.00 uur in de school bereikbaar.

 

Medische dienst

Mevrouw M. De Ridder (schoolarts)
Mevrouw M. Desmedt 
(Sociaal verpleegkundige)

Contact:
Dirikenlaan 1, 3700 Tongeren
tel. 012 23 33 39

 

Voor verdere informatie kunt u terecht op de website van het CLB:
http://www.vclblimburg.be/

 

Comments