Werkplekleren 5STW

Via het vak intergrale opdrachten hebben onze leerlingen kennis gemaakt met allerlei beroepen binnen de sociale sector. Op deze manier hebben we onze leerlingen een 'eerste indruk' willen geven van welke keuzemogelijkheden er allemaal zijn na de studierichting STW. Onderzoek doen naar welke hogere studie bij welk beroep past was één van de opdrachten. Maar uiteraard was er nog een andere invalshoek, namelijk het contact met bepaalde doelgroepen.

Het bezoek aan een WZC was één van onze werkplekken. Hier hebben onze leerlingen wat uitleg gekregen en hebben ze een activiteit met de bewoners gedaan. Een spelletjesnamiddag stond op het programma. Onze leerlingen hebben dit uitgewerkt, begeleid en zelf ook actief mee gedaan. Ook een babbeltje met de bewoners hoorde er bij.

Een andere uitstap was deze naar de Meidoorn te Kurringen. Hier worden mensen met een fysieke beperking 24/24u en 7/7 dagen begeleid en verzorgd. De opvoedsters hebben de vragen van onze leerlingen uitvoerig beantwoord en we kregen ook een rondleiding. Op deze manier probeerden ze ons te tonen hoe het er aan toe gaat in zo'n zorgcentrum. Er waren ook enkele bewonders waar we kennis mee hebben gemaakt. We kregen een demonstratie van het gebruik van elektrische rolstoelen en de bewoners vertelden welke activiteiten ze allemaal doen op een dag. Een van de bewoners heeft zelfs een blog waar hij ons bezoek heeft vermeld....

Het bezoek van IKSO Hoeselt aan de Meidoorn.

Zoals ieder jaar  kwam deze school op bezoek in de Meidoorn.
Wij laten zien hoe wij wonen. We spreken hoe we omgaan met onze beperking.
De studenten mogen ons allerlei vragen stellen.
Plotseling werden we verrast door de leerlingen met een cheque van 1000 €.
Ze hadden een actie gedaan : ze hadden hamburgers verkocht. De opbrengst was voor de Meidoorn.
Alex Devogelaere

Jullie lezen het goed... Onze leerlingen hebben een bedrag van € 1000 kunnen schenken aan de Meidoorn.

Onze integrale opdracht is nog niet ten einde. De leerlingen van 5STWa gaan nog een koffienamiddag met animatie voorzien voor ouderen. En de 3 klassen gaan nog een bezoek brengen aan een kleuter en lagere school. Een verslag krijgt u hier nog van!