Reflectie stage 6BE en 6AI

Van maandag 16 oktober 2017 tot en met vrijdag 27 oktober 2017 hebben de leerlingen van 6BE en 6AI stage gedaan in een bedrijf naar keuze. Ikzelf heb mijn stage gedaan bij Sappi Lanaken nv. Sappi staat voor South African Paper and Pulp Industry. Dit bedrijf houdt zich dus bezig met het fabriceren van papier. Deze stage was in functie van het vak bedrijfseconomie.

Ik had veel taken gekregen van mijn stagebegeleider. Elke ochtend moest ik de onderbrekingen in het productiedagrapport van de machines corrigeren. Dit heb ik gedaan in een programma van Sappi genaamd Cognos. Op Sappi wordt er gewerkt in drie shiften. Ook heb ik veel moeten werken in Excel. Hierin heb ik draaitabellen en grafieken moeten maken om hieruit besluiten te trekken en oplossingen te zoeken.
Nog andere taken waren mappen alfabetisch rangschikken in kasten en in het archief, facturen nakijken en corrigeren indien nodig enz. Dinsdag 17 oktober was er ook de roadshow. Dit is een informatieronde over alle Europese Sappi-bedrijven, gegeven door de CEO van Sappi Europe, de heer Berry Wiersum en vicepresident, de heer Steffen Wurdinger. Tijdens deze bijeenkomst werd er een toelichting gegeven over de Europese strategie voor volgend jaar.

Ik vond de stage heel nuttig. Ik heb veel dingen bijgeleerd, vooral in Excel. Ik heb hier dingen geleerd die ik in de klas kan gebruiken en die ik later misschien ook nodig heb. Het was zeer leuk maar het is geen job die ik heel mijn leven zou willen doen. Ik heb weliswaar nog altijd geen idee wat ik ga verder studeren en welke job ik in de toekomst wil uitoefenen.

De stage was goed meegevallen. Ook was de omgeving waarin ik werkte heel aangenaam. Het was een zeer fijne werkplek. Ook mijn collega’s waren sympathieke mensen die me altijd hielpen bij mijn opdrachten indien deze me niet lukten.