Ondernemer voor de klas: Marcells Journey

In het kader van het thema ondernemer voor de klas is mevrouw Karen Geöcze van Zsendroï zaakvoerster van het bedrijf Marcells Journey langs geweest bij ons op school om een uiteenzetting te houden over de werking van haar bedrijf. Het bedrijf richt zich volledig op het HRM binnen een bedrijf en probeert dit steeds te verbeteren. In sommige gevallen is het zo dat een bedrijf met ontevreden of zelfs ongelukkige werknemers zit. In dit soort gevallen kan de onderneming beroep doen op Marcells Journey, die samen met de werkgever en werknemers rond de tafel gaat zitten om dit probleem zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Marcells Journey gaat niet enkel rond de tafel zitten met zijn cliënten, maar onderneemt ook daadwerkelijk actie door in spelvorm of teamvorm er voor te zorgen dat het bedrijf weer terug op volle toeren kan draaien met gelukkige werknemers. Ik persoonlijk vind Marcells Journey een zeer creatieve en doeltreffende oplossing om ondernemingen die wat vast zitten met hun HRM weer volledig de juiste richting in te sturen.

David Delia
6BE

Comments