Het eerste trimester van 4STW-A

Het schooljaar begon op een vrijdag. Dat betekende dus 1 dagje school en dan terug weekend. In de namiddag stond er een wandeling gepland met een tussenstop in Schalkhoven. Terug op school hadden we een viering met muziek in de kerk.

Ook in september zijn we op sportdag geweest in Hasselt. Daar hebben we verschillende sportactiviteiten gedaan zoals squash, muurklimmen, bowling, fitness, spinning en poolen. Het was heel fijn, maar de dag erna hadden veel leerlingen spierpijn.

Op 6 december was het Sinterklaas. Als je ’s morgens de berg opwandelde, werd je verwelkomd door een Sint en Pieten. Iedereen kreeg een speculaas.

Natuurlijk hebben we ook les gekregen. In de lessen natuurwetenschappen hebben we geleerd over druk en reactiesnelheid. Verder kwamen hydroxiden, oxiden, zouten en zuren aan bod. Dat vonden we wel redelijk moeilijk.

Bij Sociale Wetenschappen hebben we over kinderrechten geleerd, zoals de verschillende organisaties en welke mijlpalen in de geschiedenis van belang waren voor de mensenrechten. De soorten identiteitsgroepen en onze identiteit hebben we ook in dit vak besproken. De film Daens sloot daar goed op aan.

Het halloweenfeestje was een belangrijk thema in de lessen Integrale Opdrachten. We hadden allemaal spelletjes voorbereid zoals spookjes vangen en een Halloween-voelbox. De kinderen die ons bezochten, mochten ook speculaas versieren met chocopasta, smarties, discodip, … De kinderen vonden het een heel leuke dag. Verder hebben we tijdens de lessen voeding heel veel gerechten klaargemaakt en we hebben de nieuwe voedingsdriehoek besproken. Nog handenarbeid kwam er kijken tijdens de lessen expressie waar we bijvoorbeeld de soundtrack van ons leven mochten voorstellen.

In een deel van de lessen Nederlands hebben we een actie op touw gezet voor een goed doel terwijl we het in de wiskundelessen hadden over functies en richtingscoëffiënten. De tijden werden herhaald in de lessen Frans. Piramidelopen en badminton kwamen aan bod in de lessen L.O.

En na dit alles kwam de examenperiode…

Julie Jackers en Inga Jacobs
4STW-A