BCG TONGEREN = GOED DOEL JIEHA!-PROJECT 4BE

De leeronderneming BEC2Business, opgericht door de leerlingen van 4 Handel, zal dit jaar de gerealiseerde winst schenken aan het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG) te Tongeren.

Het BCG is een mobiliteitsorganisatie die sinds 1990 blindengeleidehonden opleidt voor personen met een visuele beperking. Een geleidehond draagt nl. bij tot de integratie van blinde of slechtziende personen in onze maatschappij. De hond geeft hen de mogelijkheid zich zelfstandiger, sneller, meer ontspannen, maar vooral veiliger te verplaatsen.

Op 9 maart jl. bezochten de leerlingen hun goede doel. Eerst werden de doelstellingen van het BCG, a.d.h.v. een film, verduidelijkt:

- het kweken en opleiden van honden tot blindengeleidehonden,

- visueel gehandicapte personen leren omgaan met hun geleidehond,

- blijvende nazorg verlenen aan de hond en de geleidehondgebruiker.

Vervolgens mochten de leerlingen vragen stellen aan Geert die samen met zijn geleidehond Rebbel extra toelichting kwam geven. Tot slot kregen de leerlngen een rondleiding in het centrum.

Naast het streven naar een mooi winstbedrag wil BEC2Business ook plastic dopjes inzamelen. Deze ingezamelde dopjes worden verkocht aan een recyclagebedrijf, de opbrengst gaat naar de opleiding van honden en de werking van het BCG.