visie

ONDERWIJSPROJECT HGI

We zouden graag willen dat je je thuis voelt op onze school en dat we samen de best mogelijke resultaten bereiken.

Ons onderwijsproject beschrijft welk onze doelstellingen zijn en op welke manier we dat willen verwezenlijken.

 

Goed mens in de moderne samenleving

Wederzijds respect, beleefdheid en correct taalgebruik zijn voor ons essentieel om je goed voor te bereiden op het samenleven in de maatschappij. We willen je vormen tot een weerbare jongere o.a. door je kritisch te leren omgaan met de media, door actief mee te werken in projecten, …

Christelijk karakter

Via de lessen godsdienst, bezinningsdagen, gebeds- en eucharistievieringen verdiepen we ons in de opvattingen van het Christendom. We stimuleren actieve geloofsbeleving door deelname aan initiatieven voor het goede doel.

Leren van studievaardigheden is een proces

Studeren kan je niet zomaar; je moet het geleidelijk aan leren; het is een proces. We leren je in de loop van je studies hoe je kennis en vaardigheden moet verwerven. Aanvankelijk word je nog sterk gestuurd in het leerproces; later word je door de leerkracht gecoacht naar een steeds grotere zelfstandigheid.

Ordelijke, nette en gezonde school

Studeren doe je best in een aangename omgeving. We dagen je uit om samen met ons de school en de schoolomgeving in te richten, te blijven verzorgen o.a. door respect op te brengen voor gebouwen en materiaal.
Om een gezonde leeromgeving te bereiken schenken we ook aandacht aan je veiligheid op school en onderweg, aan evenwichtige voeding en sport.

Profilering van de studierichtingen

Elke studierichting heeft een eigen karakter. Daarom is het belangrijk dat je van bij de start een goede keuze maakt.
Binnen de richtingvakken wordt er ruimte gemaakt voor verdieping, zelfstudie, extra-murosactiviteiten en projectwerk.

Thuis voelen op school

Je voelt je gemakkelijker thuis op school wanneer je samen met ons het beleid bepaalt. Je kan dat via de schoolraad, leerlingenraad en diverse werkgroepen.
We bieden je de gelegenheid om initiatief te nemen en je verantwoordelijkheid op te nemen.

Voorbereiden op hoger onderwijs

Een grondige basiskennis en vaardigheden als kritische zin, een onderzoekende houding, omgang met moderne leermiddelen en sociale zin zijn belangrijk voor je slaagkansen in het hoger onderwijs.
Door te streven naar een zo goed mogelijk resultaat en door met zorg en doorzetting te werken aan opgelegde taken vergroot je je slaagkansen in het hoger onderwijs.f

Vorming: zo breed mogelijk

Door een grote diversiteit aan activiteiten zoals studiereizen, seminaries, schoolprojecten, stadsbezoeken en culturele uitstappen willen we je vorming zo breed mogelijk maken.