INSCHRIJVEN

HOE INSCHRIJVEN IN HGI?

Elke leerling heeft recht op een inschrijving in de school van zijn keuze, rekening houdend met het onderwijsaanbod van de school. 

De leerlingen worden chronologisch ingeschreven. Hoe vroeger je inschrijft, hoe beter! Doe dat in elk geval voor 9 juli!

 

 

INSCHRIJVINGEN VANAF HET DERDE LEERJAAR

Inschrijven kan iedere schooldag tijdens de schooluren of op afspraak.

 

TIJDENS INFO@SCHOOL:

Heilig-Grafinstituut: woensdag 6 mei 2020 van 17 tot 20 uur

 

EXTRA INSCHRIJFMOMENTEN:

Inschrijfzaterdag: 4 juli 2020 van 10 tot 16 uur in de vier scholen

Tijdens de zomervakantie: iedere werkdag van 10 tot 16 uur • op donderdag 2 juli en dinsdag 7 juli zijn de scholen geopend tot 20.00 uur

De scholen zijn gesloten van 9 juli t.e.m. 16 augustus 2020

Comments